Bài 6: Service trong android | Start service [Phần 1] ———————————————————————————- Service trong android là gì? Là một component …

source